EU Funding / ES Parama

ESFIVP-I-2-vtex2

In January 2017 Biomapas has started activities of the EU funding project UAB “Biomapas” strengthening international competitiveness by raising awareness in foreign markets”.

Till the end of project, September 2018, Biomapas is planning to attend in eight International Events/Exhibitions with an aim to introduce company’s services to the key market players for current cooperation as well as to share business development strategy by creating a relations for future collaboration.

EU funding financing intensity for the project is 50%.

——–

2017 m. sausio mėn. UAB Biomapas pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondo lėšų finansuojamą projektą pagal priemonę Naujos galimybės „UAB „Biomapas“ tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinat žinomumą užsienio rinkose“.

Numatoma projekto trukmė yra iki 2018 m. rugsėjo mėn. pabaigos.

Projekto metu UAB „Biomapas“ yra numatęs sudalyvauti aštuoniuose tarptautiniuose renginiuose/parodose Europoje bei JAV, susitikti su partneriais bei pristatyti savo veiklą tikslinės rinkos dalyviams, pasidalinti strateginiais verslo plėtros planais.

Projekto finansavimo intensyvumas yra 50 proc.